Teamviewer Fernwartung

Living Wall + Spectrum

Home / Produkti / Living Wall + Spectrum

ViSoft Living Wall

Perfektno projektiranje i prezentiranje

Living Wall omogućuje prezentaciju projekta već dok ga stvarate.
ViSoft Spectrum idealan je za upotrebu u kombinaciji sa Living Wall-om. Pločice možemo birati pomoću bar-kod čitača. Mogući načini primjene odmah su vidljivi na Living Wall ekranu.

ViSoft Living Wall 3D Bad Presentation Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung

ViSoft primenjuje najnovije tehnologije na području
3D prezentacije
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell
Projektiranje u 2D, istovremena prezentacija u 3D na drugom ekranu.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Living Wall omogućuje efikasniji rad sa kupcem kod kompjutera.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell
Sa upotrebom 3D ekrana možete uživati u virtualnoj realnosti.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Prikaz individualno stvorenih uzorka i načina polaganja pločica.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell zentacija stvorenih projekta pomoću animacije.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Smanji potrebu po čestom korištenju menija Prikaz jer je 3D prikaz stalno vidljiv na drugom ekranu.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Pruža mogućnost prezentacije u prirodnoj veličini 1:1.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Virtualni paneli smanjuju potrebu po velikoj razstavnoj prostoriji.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Paralelna projekcija potencira najznačajniju točku u prostoriji.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Efikasna prezentacija zidnih tabli, koje može program sam promeniti.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Program automatski memoriše stvorene kombinacije i omogućuje prikaz onih, koje
ste koristili u prošlosti.
ViSoft Premium 3D Bad Planungssoftware für Fliesenplanung Badplanung und Sanitärauswahl, Bathroom Furniture und Design Raumplanung. Fliesenleger und Ausstellungsberater arbeiten damit professionell Spectrum: jednostavan izbor pločica i njihova zamjena korištenjem bar-kod
čitača.

Downloads

Require offer

Stereoskopski 3D prikaz

Stavite 3D naočale i uživajte u virualnoj realnosti.


Korištenje dva ekrana sa dodatkom Living Wall. Odlućiti možete na variante levo – desno (jedna slika do druge) ili gore – dole (jedna slika iznad druge).

Living Wall: Stereoskopski prikaz na 3D ekranima

Prezentirajte vaš projekt u pravoj 3D tehnologiji.
Svi pričaju o 3D vizualizaciji. ViSoft je koristi od samog početka i fascinira sa perfektnim fotorealističkim rezultatima vašeg projektiranja. Upotreba je
jednostavna, što važi za sve ViSoft produkte. Stereoskopski prikaz odlikuju veliki kvalitet i rezolucija slike. Vaši kupci će odmah primetiti, da kod svog
rada koristite najsuvremenije tehnologije.

Living Wall Steuerleiste

Living Wall: zidne table u prirodnoj veličini 1:1

Prikažite veliki broj zidnih tabli na ograničenoj prostoriji.
Zbog jednostavne upotrebe i brzine program ViSoft Premium sa dodatkom Living Wall postaje neophodan kod prodaje keramičkih pločica i sanitarne opreme. Upoznajte prednosti savetovanja pomoću računala i vi!


Prikaz na drugom ekranu najefikasniji je kad koristite ekrane velikog formata.

ViSoft Spectrum: idealan za upotrebu sa dodatkom Living Wall

Brži proces biranja
ViSoft Spectrum omogućuje jednostavan i brz izbor pločica pomoću bar-kod čitača. Izabrane pločice odmah su prikazane na Living Wall ekranu, na više mogućih načina polaganja. Automatsko stovrene predloge zidnih tabli možete sami promeniti.

ViSoft. Umjetnost, koja fascinira

Facebook YouTube
Living Wall 3D Badplanug bathroom planning demonstration dualscreen foto stereo parallel ansicht projection